เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธำรงภูวรัตน์ จำกัด (ภายใต้แบรนด์ “ อนุโมทนาบุญ”)

วิสัยทัศน์

บริษัท ธำรงภูวรัตน์ จำกัด (ภายใต้แบรนด์ “ อนุโมทนาบุญ”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการการจำหน่าย ผ้าไตรจีวรและสังฆทาน ที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของคนในประเทศ ที่จะช่วยหล่อหลอมจิตใจ ผู้คนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

 

แบรนด์ ”อนุโมทนาบุญ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายผ้าไตรจีวรและสังฆทาน สินค้าที่ดีมีคุณภาพ  สินค้าทุกชิ้นใหม่  มี สคบ. ระบุรายละเอียดสินค้าทุกรายการตาม มาตรฐาน ที่ สคบ. ได้กำหนดเอาไว้ พระท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทุกรายการ คนถวายอิ่มบุญได้อานิสงส์ยิ่งนัก

 

จำหน่ายผ้าไตรจีวรและสังฆทาน สินค้าดีมีคุณภาพ สินค้าใหม่ทุกชิ้น มีมาตรฐาน ที่ สคบ. ได้กำหนดเอาไว้