อนุโมทนาบุญ

คัดสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สวยงาม ประณีต ในราคาที่เหมาะสม

มาตรฐาน สคบ.

ระบุรายละเอียดสินค้าทุกรายการตาม มาตรฐาน ที่ สคบ. ได้กำหนดเอาไว้

คัดสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพ

จัดจำหน่ายผ้าไตรจีวรและสังฆทาน สินค้าที่ดีมีคุณภาพ  สินค้าใหม่ทุกชิ้น

ราคาที่เหมาะสม

คัดสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  สวยงาม ประณีต  ในราคาที่เหมาะสม

พระท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทุกรายการ

เราคัดสรรค์สินค้าที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพระสงฆ์สามารถนำของในสังฆทานนั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง

จำหน่ายผ้าไตรจีวรและสังฆทาน สินค้าดีมีคุณภาพ สินค้าใหม่ทุกชิ้น มีมาตรฐาน ที่ สคบ. ได้กำหนดเอาไว้

สินค้ามาใหม่

คัดสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สวยงาม ประณีต ในราคาที่เหมาะสม